• <u id="10moo"><wbr id="10moo"></wbr></u>

       <dfn id="10moo"></dfn>

      <noscript id="10moo"><nav id="10moo"></nav></noscript>
      產品資料

      SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16

      產品名稱: SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16
      產品型號: 西門康二極管模塊
      產品展商: 西門康
      產品文檔: 無相關文檔

      簡單介紹

      SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16 西門康整流模塊:SKKD15/12、SKKD15/16、SKKD26/12、SKKD26/16、SKKD46/12、SKKD46/16、SKKD57/12、SKKD57/16、SKKD72/12、SKKD72/16


      SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16  的詳細介紹
      SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16
      西門康可控硅、二極管,整流橋等
      SKKT57/12 SKKT57/16 SKKT72/12 SKKT72/16 SKKT92/12 SKKT92/16 SKKT500/18
      SKKT106/16 SKKT132/12 SKKT132/16 SKKT162/12 SKKT162/16 SKKT250/16 skkt330/16e
      SKKT273/12 SKKT273/16 SKKT330/12 SKKT330/16 SKKT570/12 SKKT570/16
      SKKH57/12 SKKH57/16 SKKH72/12 SKKH72/16 SKKH92/12 SKKH92/16 SKKH500/18
      SKKH106/16 SKKH132/12 SKKH132/16 SKKH162/12 SKKH162/16 SKKH250/16
      SKKH273/12 SKKH273/16 SKKH330/12 SKKH330/16 SKKH570/12 SKKH570/16
      SKKD100/12 SKKD100/16 SKKD162/12 SKKD162/16 SKKE162/16 SKET330/16 SKKE600F/16 SKKQ800/18 SKKQ3000/18 SKBZ28/14 SKB30/16 SKB50/16 SKB72/16
      SKD30/16 SKD50/16 SKD53/16 SKD60/16 SKD82/16 SKD100/16 SKD110/16 SKD115/16 SKD145/16 SKD160/16 SKBT28/14 SKBT40/14 SKDT60/14 SKDT115/16
      SKA1/17 SKA3/17 SKN100/16 SKR100/16 SKN240/16 SKR240/16 SKR141F16 SKN141F16 SKT100/16 SKT160/16 SKT300/16 SKT1000/16 SKYPER 32 SKHI24
      西門康:二極管、西門康功率模塊、賽米控功率模塊、SEMKRON功率模塊、二極管模塊、賽米控模塊、SEMKRON模塊、可控橋模塊、、驅動模塊、整流二極管、普通可控硅;

      西門康整流模塊:SKKD15/12、SKKD15/16、SKKD26/12、SKKD26/16、SKKD46/12、SKKD46/16、SKKD57/12、SKKD57/16、SKKD72/12、SKKD72/16、SKKD81/12、SKKD81/16、SKKD100/12、SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16、SKKD162/12、SKKD162/16、SKKD260/12、SKKD260/16、SKKD380/12、SKKD380/16、SKD25/12、SKD25/16、SKD31/12、SKD31/16、SKD51/12、SKD51/16、SKD62/12、SKD62/16、SKD82/12、SKD82/16、SKD100/12、SKD100/16、SKD110/12、SKD110/16、SKD160/12、SKD160/16、SKD25/02、SKB25/12、SKD50/08、SKB30/12、SKBZ28/12、SKBZ28/14、SKBZ28/16、SKBT28/12、SKBT40/12、SKBH28/12、SKCH28/12(14)、SKCH40/12(14)、SKDH100/12(16)SKDL100/12(16)、SKDT60/12(16)、SKDT100/12(16)SKFH150/09DS、SKFL150/09DS,SKFT150/10、SKET330/08/12/16/18、SKET400/08/12/16/18。
      西門康SKIIP系列智能模塊(三相橋+六單元IGBT+溫度檢測):SKIIP20NAC0631T3、SKIIP11NAC0631T3、SKIIP11NAB063T23、SKIIP20NAB121T38、SKIIP22NAC121T5、SKIIP30NAC121T1、SKIIP20NAC121T3、SKIIP31NAC12T2、SKIIP20NAB12T、SKIIP22NAB12T、SKIIP30NAB12T、SKIIP31NAB12T、SKIIP32NAB12T、SKIIP32NAC12T3。
      西門康:二極管、西門康功率模塊、賽米控功率模塊、SEMKRON功率模塊、二極管模塊、賽米控模塊、SEMKRON模塊、可控橋模塊、、驅動模塊、整流二極管、普通可控硅

      可控硅
      SKM75GB12T4
      SKM300GB128D SKM400GB128D SKM400GB128D SKM75GB123D SKM100GB128D SKM145GB128D SKM150GB128D SKM200GB128D SKM300GB128D SKM75GB124D
      SKM100GB124D SKM145GB124D SKM200GB124D SKM300GB124D
      SKKT10/06E SKKT10//08E SKKT10/10E SKKT10/12E SKKT16/04E SKKT16/06E SKKT16/08E SKKT16/10E SKKT16/12E SKKT16/14E SKKT16/16E SKKE16/18E SKKT24/04E SKKT24/06E SKKT24/08E SKKT24/10E SKKT24/12E SKKT24/14E SKKT24/16E SKKT24/18E SKKT40/04E SKKT40/06E SKKT40/08E SKKT40/10E SKKT40/12E SKKT40/14E SKKT40/16E SKKT40/18E SKKT50/06E SKKT50/08E SKKT50/10E SKKT50/12E SKKT50/14E SKKT50/16E SKKT50/18E SKKT55/04E SKKT55/06E SKKT55/08E SKKT55/10E SKKT55/12E SKKT55/14E SKKT55/16E SKKT55/18E SKKT80/06E SKKT80/08E SKKT80/10E SKKT80/12E SKKT80/14E
      SKKT80/16E SKKT80/18E SKKT100/04E SKKT100/06E SKKT100/08E SKKT100/10E SKKT100/12E SKKT100/14E SKKT100/16E SKKT100/18E SKKT130/04E SKKT130/06E SKKT130/08E SKKT130/10E SKKT130/12E SKKT130/14E SKKT130/16E SKKT160/04E SKKT160/06E SKKT160/08E SKKT160/10E SKKT160/12E SKKT160/14E SKKT160/16E SKKT250/04E SKKT250/06E SKKT250/08E SKKT250/10E SKKT250/12E SKKT250/14E SKKT250/16E SKKT300/04E SKKT300/06E SKKT300/08E SKKT300/10E SKKT300/12E SKKT300/14E SKKT300/16E SKKT240/04E SKKT240/06E SKKT240/08E SKKT240/10E SKKT240/12E SKKT240/14E SKKT240/16E SKKT240/18E SKKT340/08E SKKT340/10E SKKT340/12E SKKT340/14E SKKT340/16E SKKT340/18E SKT491/04E SKT491/06E SKT491/08E SKT491/10E SKT491/12E SKT491/14E SKT491/16E SKT491/18E SKKT551/08E SKKT551/10E SKKT551/12E、SKKT551/14E、SKKT551/16E、SKKT551/18E SKKT600/08E SKKT600/10E SKKT600/12E、SKKT600/14E、SKKT600/16E、SKKT600/18E, , SKKT760/04E、SKKT760/06E、SKKT760/08E、SKKT760/10E、SKKT760/12E、SKKT760/14E、SKKT760/16E、SKKT760/18E、SKKT1000/12E、SKKT1000/14E SKKT1000/16E、SKKT1000/18E、SKKT1000/20E、SKKT1000/22E、SKKT1000/24E
      SKKT1000/26E、SKKT1000/28E、SKKT1200/12E、SKKT1200/14E、SKKT1200/16E SKKT1200/18E、SKKT1400/26E、SKKT1400/28E、SKKT1400/30E、SKKT1400/32E SKKT1400/34E、SKKT1400/36E,、SKKT1800/12E、SKKT1800/14E、SKKT1800/16E, SKKT2000/22E、SKKT2000/24E、SKKT2000/26E、SKKT2000/28E、SKKT2400/12E SKKT2400/14E、SKKT2400/16E、SKKT2400/18E。
      SKKT10/06E SKKT10//08E SKKT10/10E SKKT10/12E SKKT16/04E SKKT16/06E SKKT16/08E SKKT16/10E SKKT16/12E SKKT16/14E SKKT16/16E SKKE16/18E SKKT24/04E SKKT24/06E SKKT24/08E SKKT24/10E SKKT24/12E SKKT24/14E SKKT24/16E SKKT24/18E SKKT40/04E SKKT40/06E SKKT40/08E SKKT40/10E SKKT40/12E SKKT40/14E SKKT40/16E SKKT40/18E SKKT50/06E SKKT50/08E SKKT50/10E SKKT50/12E SKKT50/14E SKKT50/16E SKKT50/18E SKKT55/04E SKKT55/06E SKKT55/08E SKKT55/10E SKKT55/12E SKKT55/14E SKKT55/16E SKKT55/18E SKKT80/06E SKKT80/08E SKKT80/10E SKKT80/12E SKKT80/14E
      SKKT80/16E SKKT80/18E SKKT100/04E SKKT100/06E SKKT100/08E SKKT100/10E SKKT100/12E SKKT100/14E SKKT100/16E SKKT100/18E SKKT130/04E SKKT130/06E SKKT130/08E SKKT130/10E SKKT130/12E SKKT130/14E SKKT130/16E SKKT160/04E SKKT160/06E SKKT160/08E SKKT160/10E SKKT160/12E SKKT160/14E SKKT160/16E SKKT250/04E SKKT250/06E SKKT250/08E SKKKT250/10E SKKT250/12E SKKT250/14E SKKT250/16E SKKT300/04E SKKT300/06E SKKT300/08E SKKT300/10E SKKT300/12E SKKT300/14E SKKT300/16E SKKT240/04E SKKT240/06E SKKT240/08E SKKT240/10E SKKT240/12E SKKT240/14E SKKT240/16E SKKT240/18E SKKT340/08E SKKT340/10E SKKT340/12E SKKT340/14E SKKT340/16E SKKT340/18E SKKT491/04E SKKT491/06E SKKT491/08E SKKT491/10E SKKT491/12E SKKT491/14E SKKT491/16E SKKT491/18E SKKT551/08E SKKT551/10E SKKT551/12E、SKKT551/14E、SKKT551/16E、SKKT551/18E SKKT600/08E SKKT600/10E SKKT600/12E、SKKT600/14E、SKKT600/16E、SKKT600/18E, , SKKT760/04E、SKKT760/06E、SKKT760/08E、SKKT760/10E、SKKT760/12E、SKKT760/14E、SKKT760/16E、SKKT760/18E、SKKT1000/12E、SKKT1000/14E SKKT1000/16E、SKKT1000/18E、SKKT1000/20E、SKKT1000/22E、SKKT1000/24E
      SKKT1000/26E、SKKT1000/28E、SKKT1200/12E、SKKT1200/14E、SKKT1200/16E SKKT1200/18E、SKKT1400/26E、SKKT1400/28E、SKKT1400/30E、SKKT1400/32E SKKT1400/34E、SKKT1400/36E,、SKKT1800/12E、SKKT1800/14E、SKKT1800/16E, SKKT2000/22E、SKKT2000/24E、SKKT2000/26E、SKKT2000/28E、SKKT2400/12E SKKT2400/14E、SKKT2400/16E、SKKT2400/18E。
      SKKT10/06E SKKT10//08E SKKT10/10E SKKT10/12E SKKT16/04E SKKT16/06E SKKT16/08E SKKT16/10E SKKT16/12E SKKT16/14E SKKT16/16E SKKE16/18E SKKT24/04E SKKT24/06E SKKT24/08E SKKT24/10E SKKT24/12E SKKT24/14E SKKT24/16E SKKT24/18E SKKT40/04E SKKT40/06E SKKT40/08E SKKT40/10E SKKT40/12E SKKT40/14E SKKT40/16E SKKT40/18E SKKT50/06E SKKT50/08E SKKT50/10E SKKT50/12E SKKT50/14E SKKT50/16E SKKT50/18E SKKT55/04E SKKT55/06E SKKT55/08E SKKT55/10E SKKT55/12E SKKT55/14E SKKT55/16E SKKT55/18E SKKT80/06E SKKT80/08E SKKT80/10E SKKT80/12E SKKT80/14E
      SKKT80/16E SKKT80/18E SKKT100/04E SKKT100/06E SKKT100/08E SKKT100/10E SKKT100/12E SKKT100/14E SKKT100/16E SKKT100/18E SKKT130/04E SKKT130/06E SKKT130/08E SKKT130/10E SKKT130/12E SKKT130/14E SKKT130/16E SKKT160/04E SKKT160/06E SKKT160/08E SKKT160/10E SKKT160/12E SKKT160/14E SKKT160/16E SKKT250/04E SKKT250/06E SKKT250/08E SKKT250/10E SKKT250/12E SKKT250/14E SKKT250/16E SKKT300/04E SKKT300/06E SKKT300/08E SKKT300/10E SKKT300/12E SKKT300/14E SKKT300/16E SKKT240/04E SKKT240/06E SKKT240/08E SKKT240/10E SKKT240/12E SKKT240/14E SKKT240/16E SKKT240/18E SKKT340/08E SKKT340/10E SKKT340/12E SKKT340/14E SKKT340/16E SKKT340/18E SKKT491/04E SKKT491/06E SKKT491/08E SKKT491/10E SKKT491/12E SKKT491/14E SKKT491/16E SKKT491/18E SKKT551/08E SKKT551/10E SKKT551/12E、SKKT551/14E、SKKT551/16E、SKKT551/18E SKKT600/08E SKKT600/10E SKKT600/12E、SKKT600/14E、SKKT600/16E、SKKT600/18E, , SKKT760/04E、SKKT760/06E、SKKT760/08E、SKKT760/10E、SKKT760/12E、SKKT760/14E、SKKT760/16E、SKKT760/18E、SKKT1000/12E、SKKT1000/14E SKKT1000/16E、SKKT1000/18E、SKKT1000/20E、SKKT1000/22E、SKKT1000/24E
      SKKT1000/26E、SKKT1000/28E、SKKT1200/12E、SKKT1200/14E、SKKT1200/16E SKKT1200/18E、SKKT1400/26E、SKKT1400/28E、SKKT1400/30E、SKKT1400/32E SKKT1400/34E、SKKT1400/36E,、SKKT1800/12E、SKKT1800/14E、SKKT1800/16E, SKKT2000/22E、SKKT2000/24E、SKKT2000/26E、SKKT2000/28E、SKKT2400/12E SKKT2400/14E、SKKT2400/16E、SKKT2400/18E

      產品留言
      標題
      聯系人
      聯系電話
      內容
      驗證碼
      點擊換一張
      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
      2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

      京公網安備 11022802180403號

      一本久道综合在线无码视频,一本久久黄色视频,一本久久精品一区二区,一本色道精品亚洲国产一区,一本色道久久88加勒比—